ป้ายกำกับ: สำเนาทะเบียนบ้าน

เล่นหุ้น, สำเนาทะเบียนบ้าน, บัญชี